Vormgeving binnenwerk ‘Een echtpaar naar Gods hart’

Er is een nieuw boek verschenen dat past in de serie ‘Een echtgenoot naar Gods hart’ en ‘Een echtgenote naar Gods hart’. Het boek is uitgegeven door Grace Publishing House en is verschenen onder de titel ‘Een echtpaar naar Gods hart’. De omslag is ontworpen door Lumineus Design en het binnenwerk is door mij verzorgd. Hierbij zijn de elementen uit de omslag gebruikt voor het binnenwerk zodat het samen met de omslag een mooi geheel vormt.  Lees verder